Alma Čolo

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobila 6147 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
Broj mandata:
Prijašnji status: Savjetnica generalnog direktora za pravne poslove (BH Telecom)
Obrazovanje: Magistrica pravnih nauka
Dob: 59 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Prijedlogu zakona
SUZDRŽALA se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak
23. 7. 2020
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
SUZDRŽALA se od glasanja o Prijedlogu poslanika Nermina Nikšića
7. 7. 2020
Glasala je ZA Usvajanju odluke
Glasala je ZA Usvajanju odluke
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Izvještaju
Glasala je ZA Izvještajima
Glasala je ZA Izvještaju
Glasala je ZA Planu rada
Glasala je ZA Izvještaju
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Izvještaju
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Hitnom postupku
Glasala je ZA Hitnom postupku
10. 6. 2020
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Plana rada
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Poslaničkoj inicijativi
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Izvještaju komisije
Glasala je ZA Hitnom postupku
19. 5. 2020
11. 3. 2020
Glasala je ZA Usvajanju Odluke
Glasala je ZA Usvajanju Odluke
Glasala je ZA Potvrđivanju Odluke
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Potvrđivanju Odluke
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Alma Čolo
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100