Alma Čolo

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobila 6147 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
Broj mandata: 1
Prijašnji status: Savjetnica generalnog direktora za pravne poslove (BH Telecom)
Obrazovanje: Magistrica pravnih nauka
Dob: 60 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

8. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
28. 12. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 28.12.2020..
14. 12. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH 14.12.2020..
9. 12. 2020
14. 10. 2020
15. 9. 2020
23. 7. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
10. 6. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
11. 3. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
5. 3. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 5.3.2020..
26. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

8. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
28. 12. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 28.12.2020..
14. 12. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH 14.12.2020..
5. 3. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 5.3.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Alma Čolo
Prosjek
Najviše
4%
4
23.2727272727273%
23
272%
Zlatan Begić
272