Adil Osmanović

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobila 6470 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 2
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Obrazovanje: Magistar političkih nauka
Dob: 58 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

6. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.
9. 12. 2020
7. 12. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH, zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH 7.12.2020..
14. 10. 2020
15. 9. 2020
23. 7. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
10. 6. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
11. 3. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
5. 3. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
26. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

6. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.
7. 12. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH, zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH 7.12.2020..
5. 3. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
25. 2. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 25.2.2020..
17. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.1.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Adil Osmanović
Prosjek
Najviše
5%
5
23.2727272727273%
23
272%
Zlatan Begić
272