Adil Osmanović

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobio 6470 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 2
Broj mandata: 0
Prijašnji status: Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Obrazovanje: Magistar političkih nauka
Dob: 57 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Glasao je ZA Usvajanju odluke
Glasao je ZA Usvajanju odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještajima
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Planu rada
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Hitnom postupku
SUZDRŽAO se od glasanja o Hitnom postupku
10. 6. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Poslaničkoj inicijativi
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Izvještaju komisije
Glasao je ZA Hitnom postupku
11. 3. 2020
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
26. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Adil Osmanović
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100