Klub poslanika SDA

koalicija

Osnovne informacije

Adil Osmanović

Predsjednik kluba

Safet Softić

Zamjenik

Broj zastupničkih mjesta: 9
Kontakt:
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zastupnička pitanja i inicijative

Zastupnik
 • Adil Osmanović
 • Alma Čolo
 • Denis Zvizdić
 • Safet Softić
 • Šemsudin Dedić
 • Šemsudin Mehmedović
Primatelj
 • Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 5.3.2020.
 • ministar civilnih poslova BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 30.10.2020.
 • ministar komunikacija i prometa BiH, zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH 7.12.2020.
 • ministar pravde BiH
 • ministar pravde BiH, ministar sigurnosti BiH
 • ministar pravde BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ministar komunikacija i prometa BiH, ministar finansija i trezora BiH, ministar civilnih poslova BiH 8.6.2020.
 • ministar pravde BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.12.2020.
 • ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 8.6.2020.
 • ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH
 • ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH 14.12.2020.
 • Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
 • Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 11.6.2019.
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 12.6.2019.
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 22.9.2020.
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 28.12.2020.
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 5.3.2020.
 • Pravobranilaštvo BiH 23.11.2020.
 • predsjedavajući Vijeća ministara BiH
 • predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.1.2020.
 • predsjedavajući Vijeća ministara BiH 25.2.2020.
 • predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar vanjskih poslova BiH
 • Vijeće ministara BiH 17.10.2019.
 • Vijeće ministara BiH 18.5.2020.
 • Vijeće ministara BiH 5.5.2020.
 • Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje 20.6.2019.
Vremensko razdoblje
 • januar 2021
 • decembar 2020
 • novembar 2020
 • oktobar 2020
 • septembar 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • maj 2020
 • mart 2020
 • februar 2020
 • januar 2020
 • oktobar 2019
 • juni 2019
Pretraži prema naslovu
8. 1. 2021
Alma Čolo je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
6. 1. 2021
Adil Osmanović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.
28. 12. 2020
Alma Čolo je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 28.12.2020..
17. 12. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.12.2020..
14. 12. 2020
Alma Čolo je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH 14.12.2020..
7. 12. 2020
Adil Osmanović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH, zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH 7.12.2020..
23. 11. 2020
Denis Zvizdić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 23.11.2020..
30. 10. 2020
Denis Zvizdić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 30.10.2020..
22. 9. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 22.9.2020..
14. 9. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar vanjskih poslova BiH.
6. 7. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, ministar sigurnosti BiH.
9. 6. 2020
Safet Softić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
8. 6. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 8.6.2020..
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ministar komunikacija i prometa BiH, ministar finansija i trezora BiH, ministar civilnih poslova BiH 8.6.2020..
18. 5. 2020
Šemsudin Dedić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 18.5.2020..
Šemsudin Dedić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 18.5.2020..
5. 5. 2020
Šemsudin Dedić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 5.5.2020..
5. 3. 2020
Alma Čolo je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 5.3.2020..
Adil Osmanović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 5.3.2020..
4. 3. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.
25. 2. 2020
Adil Osmanović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 25.2.2020..
30. 1. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
17. 1. 2020
Adil Osmanović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.1.2020..
17. 10. 2019
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 17.10.2019..
20. 6. 2019
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje 20.6.2019..
12. 6. 2019
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 12.6.2019..
11. 6. 2019
Šemsudin Mehmedović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 11.6.2019..

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

SDA
Prosjek
Najviše
28%
28
99.5454545454545%
100
287%
Klub poslanika DF-a
DF
287

Prisutnost na glasanjima

SDA
Prosjek
Najviše
93.7853107344633%
94
80.0326159405475%
80
98.9406779661017%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
99