Klub poslanika SDA

koalicija

Osnovne informacije

Adil Osmanović

Predsjednica kluba

Safet Softić

Zamjenica

Broj zastupničkih mjesta: 9
Kontakt:
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zastupnička pitanja i inicijative

Zastupnik
 • Adil Osmanović
 • Alma Čolo
 • Denis Zvizdić
 • Safet Softić
 • Šemsudin Dedić
 • Šemsudin Mehmedović
Primatelj
 • Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 5.3.2020.
 • ministar civilnih poslova BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 30.10.2020.
 • ministar komunikacija i prometa BiH, zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH 7.12.2020.
 • ministar pravde BiH
 • ministar pravde BiH, ministar sigurnosti BiH
 • ministar pravde BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ministar komunikacija i prometa BiH, ministar finansija i trezora BiH, ministar civilnih poslova BiH 8.6.2020.
 • ministar pravde BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.12.2020.
 • ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 8.6.2020.
 • ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH
 • ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH 14.12.2020.
 • Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
 • Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 11.6.2019.
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 12.6.2019.
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 22.9.2020.
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 28.12.2020.
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 5.3.2020.
 • Pravobranilaštvo BiH 23.11.2020.
 • predsjedavajući Vijeća ministara BiH
 • predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.1.2020.
 • predsjedavajući Vijeća ministara BiH 25.2.2020.
 • predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar vanjskih poslova BiH
 • Vijeće ministara BiH 17.10.2019.
 • Vijeće ministara BiH 18.5.2020.
 • Vijeće ministara BiH 5.5.2020.
 • Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje 20.6.2019.
Vremensko razdoblje
 • januar 2021
 • decembar 2020
 • novembar 2020
 • oktobar 2020
 • septembar 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • maj 2020
 • mart 2020
 • februar 2020
 • januar 2020
 • oktobar 2019
 • juni 2019
Pretraži prema naslovu
8. 1. 2021
Alma Čolo je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
6. 1. 2021
Adil Osmanović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.
28. 12. 2020
Alma Čolo je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 28.12.2020..
17. 12. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.12.2020..
14. 12. 2020
Alma Čolo je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH 14.12.2020..
7. 12. 2020
Adil Osmanović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH, zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH 7.12.2020..
23. 11. 2020
Denis Zvizdić je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 23.11.2020..
30. 10. 2020
Denis Zvizdić je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 30.10.2020..
22. 9. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 22.9.2020..
14. 9. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar vanjskih poslova BiH.
6. 7. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, ministar sigurnosti BiH.
9. 6. 2020
Safet Softić je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
8. 6. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 8.6.2020..
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ministar komunikacija i prometa BiH, ministar finansija i trezora BiH, ministar civilnih poslova BiH 8.6.2020..
18. 5. 2020
Šemsudin Dedić je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 18.5.2020..
Šemsudin Dedić je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 18.5.2020..
5. 5. 2020
Šemsudin Dedić je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 5.5.2020..
5. 3. 2020
Alma Čolo je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 5.3.2020..
Adil Osmanović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 5.3.2020..
4. 3. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.
25. 2. 2020
Adil Osmanović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 25.2.2020..
30. 1. 2020
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
17. 1. 2020
Adil Osmanović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.1.2020..
17. 10. 2019
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 17.10.2019..
20. 6. 2019
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje 20.6.2019..
12. 6. 2019
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 12.6.2019..
11. 6. 2019
Šemsudin Mehmedović je postavila pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 11.6.2019..

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

SDA
Prosjek
Najviše
28%
28
98.3636363636364%
98
283%
Klub poslanika DF-a
DF
283

Prisutnost na glasanjima

SDA
Prosjek
Najviše
93.1941221964424%
93
79.5927502237969%
80
98.8399071925754%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
99