Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH

opozicija

Osnovne informacije

Nikola Lovrinović

Predsjednica kluba

Predrag Kožul

Zamjenica

Broj zastupničkih mjesta: 5
Kontakt:
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

card.title

card-errored
Failed to render card: /ps/poslanska-vprasanja-in-pobude Cannot read property 'toLowerCase' of null

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

HNS
Prosjek
Najviše
27%
27
99.5454545454545%
100
287%
Klub poslanika DF-a
DF
287

Prisutnost na glasanjima

HNS
Prosjek
Najviše
87.7958236658933%
88
79.5927502237969%
80
98.8399071925754%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
99