Klub hrvatskog naroda

opozicija

Glasanja

Pretraži prema naslovu
Vrste glasanja
 • ostalo
Matično radno tijelo
  Razvrstaj prema
  Razjedinjenosti
  Datumu
  1. 7. 2021
  27. 5. 2021
  27. 4. 2021
  8. 4. 2021
  2. 3. 2021
  10. 2. 2021
  12. 1. 2021
  24. 11. 2020
  8. 10. 2020
  Glasali ZA

  Glasanje o objedinjavanju rasprave i izjašnjavanja o tačkama od 24. do 26. tačke dnevnog reda, uključujući i 26. tačku - 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Švicarske Konfederacije u vezi s odobrenjem finansijskog doprinosa u obliku donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci, br.: 01,02-21-1-1711/20 od 26.8.2020; 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, br.: 01,02-21-1-1712/20 od 26.8.2020; 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, br.: 01,02-21-1-1713/20 od 26.8.2020. - Prvi krug

  Prihvaćen
  1. 9. 2020
  29. 7. 2020
  21. 7. 2020
  8. 7. 2020
  Glasali PROTIV

  Delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića - Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Na osnovu člana 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), podnosim delegatsku inicijativu kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH poziva entitetske vlade da, najkasnije u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripreme i u parlamentarnu proceduru dostave amandmane na ustave bh. entiteta Republike Srpske i Federacije BiH kojima bi se osiguralo da: 1. svi narodi i građani na cijeloj državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine budu potpuno ravnopravni; 2. da Vijeće naroda u bh. entitetu Republika Srpska dobije jednake ustavne nadležnosti kakve ima i Dom naroda u Parlamentu bh. entiteta Federacija BiH; 3. da se ukinu i druga asimetrična rješenja u ustavima bh. entiteta“, broj: 02-50-6-1131/20 od 9. 6. 2020; - Prvi krug

  Odbijen
  25. 6. 2020
  11. 6. 2020
  28. 5. 2020
  14. 2. 2020
  23. 1. 2020
  15. 1. 2020
  20. 12. 2019
  13. 3. 2019
  28. 2. 2019

  Razjedinjenost glasanja

  FBiH-HR
  Prosjek
  Najviše
  9.448336252189142%
  9.45
  6.167093232041151%
  6.17
  12.256176853054095%
  Klub poslanika SDP BiH
  SDP BiH
  12.26