Postani konsultant vlasti i utiči na izradu zakonskih propisa!

Saradnja institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima jedna je od osnovnih vrijednosti demokratskih društava.

Konsultacije omogućavaju aktivnu participaciju u procesima izrade pravnih propisa i drugih akata u institucijama.

Poboljšavaju dijalog predstavnika institucija vlasti u BiH sa građanima i predstavnicima civilnog društva o ključnim pitanjima koja se odnose na razvoj i provedbu javnih politika.

Omogućavaju informacije o stepenu izrade pravnih propisa, te aktivno učestvovanje u kreiranju njihovog konačnog sadržaja (putem prijedloga ili komentara).

Povećavaju transparentnost i odgovornost rada institucija.

Važne su i za administrativni i tehnički rad službenika jer im olakšavaju posao.

DA LI ZNATE DA JE SAMO NA DRŽAVNOM NIVOU DOSTUPNA PLATFORMA ZA E-KONSULTACIJE?

Platforma e-konsultacije dostupna je građanima i građankama još od 2016, a trenutno je na njoj prijavljeno 64 institucija na nivou BiH.

Građani/ke i organizacije civilnog društva ne koriste u dovoljnoj mjeri prednosti ove aplikacije i rezultati su trenutno daleko ispod očekivanih. Uključite se, vrijeme je da se naprave promjene!

O samim pravilima učestvovanja na plaformi e-konsultacije, možete pročitati više na linku.

Vlade Federacije BiH i Republike Srpske još uvijek nisu kreirale platformu koja bi omogućila participaciju građana/ki putem online konsultacija.

Pokrenimo zajedno inicijativu i zahtjevajmo otvaranje javnog diskursa kada su u pitanju politike koje se donose na entitetskim nivoima.

Zahtjevajmo e-konsultacije!

Potpišite peticiju!

* Ime i prezime tražimo isključivo u svrhu podrške zahtjevima za kreiranje platforme za javne konsultacije i ne objavljujemo ih bez dozvole u druge svrhe.

Potpiši - jer imamo pravo znati

n/a / 500
n/a potpisa

Potpisnice i potpisnici

Poručite da vam je stalo!